Bach, Johann Sebastian

Chaconne d-Moll / Prelude & Fuge b-Moll / Chromatische Fantasie & Fuge d-Moll / Prelude a-Moll / Prelude g-Moll / Bachs Memento

Verlag/Label: Alba Records ABCD 233, Hybrid-CD (2006)
erschienen in: organ 2007/01 , Seite 56

Bewertung: gut (3 Pfeifen)